LXXVI Zjazd PTJ – Komunikat nr 1

LXXVI Zjazd PTJ

Gdańsk, 17-18 września 2018 r.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 17-18 września 2018 r. (poniedziałek – wtorek) w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim.

Proponowana przez nas problematyka zjazdu to:

Kontakty językowe: historia i współczesność

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie PDF: LXXVI Zjazd – komunikat nr 1

Formularz zgłoszeniowy.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd PTJ

74 numer Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,
w imieniu Redakcji Biuletynu PTJ zapraszam do składania tekstów do kolejnego 74 numeru czasopisma.
BPTJ jest ukazującym się corocznie czasopismem punktowanym (13 punktów, lista B MNiSW) oraz notowanym w następujących bazach: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List oraz PBN/POL-index ( mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości do listy dołączy także SCOPUS).
Artykuły należy dostarczyć wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: p.palka@uj.edu.pl lub poltowjez@gmail.com do końca listopada br. zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi i wraz z wymaganymi załącznikami (zob. http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/publikacje-w-biuletynie-ptj/).
Zachęcamy do składania tekstów zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.
Z poważaniem
Patrycja Pałka
sekretarz Redakcji BPTJ

LXXV Zjazd PTJ – Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do Łodzi na LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się    w terminie: 18–19 września 2017 r. na Uniwersytecie Łódzkim.
Problematyka Zjazdu to: Źródła w badaniach językoznawczych
1. Miejsce obrad
Wszystkie obrady odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, Łódź, w tym samym miejscu będą także obiady.
Uroczysta kolacja będzie 18 września 2016 r. o godz. 19.00 w Pałacu Alfreda Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3 – zapewniony będzie dojazd autokarem spod miejsca obrad oraz powrót do akademika.
2. Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego              w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017 r.

BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

W tytule przelewu prosimy podać skrócony tytuł konferencji: „Zjazd PTJ” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Jednocześnie przypominamy, że faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję  dokonującą wpłaty.
Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ – 300 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą a składkę za rok 2016) i doktorantów – 150 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ.
W ramach tej kwoty zapewniamy: materiały konferencyjne, wyżywienie (dwa obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację) oraz wycieczkę.
Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części.
3. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: ptj.lodz@gmail.com do     15 czerwca 2017 r.
Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowane zostało 10 minut na dyskusję.
Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ, a także informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy przesłać do dr Eweliny Grześkiewicz ewelina.grzeskiewicz@onet.pl – najpóźniej do 16 września 2017 r.
4. Noclegi
Organizatorzy pośredniczą w rezerwacji noclegów w akademiku – VII Dom Studenta Uniwersytetu Łódzkiego,      ul. Rodzeństwa Fibaków 3, 91-404 Łódź (ok. 3 min pieszo od miejsca obrad).
Cennik: doba 48,60 zł za osobę w pokoju dwuosobowym oraz 70,20 zł za pokój dwuosobowy do dyspozycji jednej osoby – opłata tylko GOTÓWKĄ w recepcji akademika, faktura zostanie wysłana pocztą.
5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami: ptj.lodz@gmail.com
6. Członkom PTJ przypominamy o składkach (90 zł/rok) i prosimy o wpłacanie ich na konto PTJ:

PKO BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082

Dziękujemy za regularne wpłaty.
Prosimy o aktualizację swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres poltowjez@gmail.com
Serdecznie pozdrawiamy:

Zarząd PTJ oraz w imieniu współorganizatorów:
dr hab. Rafał Zarębski, prof. UŁ i dr Katarzyna Burska
Kraków, 29 maja 2017 r.

LXXV Zjazd PTJ – Komunikat nr 1

LXXV Zjazd PTJ

Łódź , 18-19 września 2017 r.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. (poniedziałek – wtorek) w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim.

Proponowana przez nas problematyka zjazdu to:

Źródła w badaniach językoznawczych

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie PDF: LXXV Zjazd – komunikat nr 1

Formularz zgłoszeniowy.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd PTJ

Nadsyłanie artykułów do BPTJ

Szanowni Państwo:

zapraszamy do nadsyłania artykułów do Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Biuletyn ukazuje się od 1927 roku, publikowane są w nim teksty dotyczące językoznawstwa ogólnego oraz języka polskiego i różnych języków świata. Prosimy o przysyłanie tekstów nie tylko w języku polskim, także w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. BPTJ ma 13 punktów na części B czasopism punktowanych.

Teksty do LXXIII Biuletynu PTJ zbieramy do końca grudnia 2016 r. Artykuł należy wysłać pocztą elektroniczną na adres sekretarza Redakcji w dwóch formatach – .doc/.docx oraz .pdf: p.palka@uj.edu.pl.
Artykuły nadesłane później mogą być opublikowane w następnym zeszycie BPTJ.

Zalecenia edytorskie dotyczące publikowania artykułów w Biuletynie PTJ znajdują się dziale „Dokumenty – Biuletyn PTJ” na www.ptj.civ.pl
Redaktor Naczelny Renata Przybylska

LXXIV Zjazd PTJ – Komunikat nr 3

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że 30 czerwca minął termin zgłoszenia udziału w LXXIV Zjeździe PTJ i uiszczenia opłaty konferencyjnej.
Ze względu na okres wakacyjny przedłużamy ten termin do 15 sierpnia 2016 r.
Zwracamy uwagę, że wszystkie osoby, które biorą udział w Zjeździe (referenci i goście) powinni także wypełnić elektronicznie odrębny formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy: marzannauzdzicka@op.pl (dotyczy to także osób, które już uiściły opłatę konferencyjną).
Wszystkie informacje dotyczące pobytu w Zielonej Górze oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na: www.ifp.uz.zgora.pl oraz stronie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego www.ptj.civ.pl. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami: Marzanną Uździcką pod adresem: marzannauzdzicka@op.pl lub telefonicznie 696 427 968.
Zarząd PTJ oraz w imieniu współorganizatorów: Marzanna Uździcka UZ i Marian Bugajski UZ
Kraków, 21 lipca 2016 r.