Zmarła Profesor Elżbieta Laskowska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 1 maja 2022 roku zmarła

Profesor Elżbieta Laskowska

językoznawczyni i pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ceniony i szanowany wychowawca oraz wykładowca i mistrz wielu polonistów, nauczycieli, dziennikarzy i językoznawców.
Współtwórca i pierwszy kierownik katedry dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Badaczka etyki słowa w języku i w komunikacji, autorką publikacji z tego zakresu. Wieloletni członek m.in. Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. W latach 1990 – 1994 radna Bydgoszczy, współtworzyła także Duszpasterstwo Akademickie „Stryszek” przy Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo. W 2008 roku wybrano ją prezesem Stowarzyszenia Etyki Słowa, którego była współzałożycielem. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 5 maja 2022 r. o godz. 13.00 w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58 w Bydgoszczy.
 

Zarząd PTJ

LXXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,
informujemy, że termin LXXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, został zmieniony z 19-20 września 2022 roku na  26-27 września 2022 roku.
Przypominamy temat: Literatura jako przedmiot badań językoznawczych.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2022 r.
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się na stronie www.ptj.civ.pl w zakładce LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Z poważaniem
Zarząd PTJ

Wykład otwarty – prof. dr hab. Waldemar Czachur

Szanowni Państwo,
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego serdecznie zaprasza na kolejny wykład otwarty, który wygłosi prof. dr hab. Waldemar Czachur (Instytut Germanistyki UW). Tytuł wykładu: „Dlaczego językoznawstwo potrzebuje kategorii dyskursu?” Termin: 31 marca 2022 o godz. 17.00
Wykład odbędzie się w formie zdalnej, link zostanie udostępniony w późniejszym terminie. 

Przypominamy o zgłaszaniu propozycji referatów na LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2022 roku (poniedziałek – wtorek) w Warszawie. Organizatorem jest Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Temat: Literatura jako przedmiot badań językoznawczych
Termin: 15 marca 2022 roku

Z poważaniem
Zarząd PTJ

Nowe wydanie Biuletynu PTJ

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny numer (LXXVII/2021) Biuletynu PTJ.
Wydanie dostępne jest online na stronie naszego czasopisma:

Jednocześnie zachęcamy do składania tekstów do kolejnego numeru BPTJ.

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują się na naszej oficjalnej stronie: https://biuletynptj.com.

Zasady przygotowywania tekstów zamieszczono w zakładkach: Wytyczne dla autorówhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/FORAUTHORS oraz Złożenie manuskryptuhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT.

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego (zob. https://editors.publisherspanel.com).

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 lutego 2022 roku.

Z poważaniem

Redakcja Biuletynu PTJ

LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2022 roku (poniedziałek – wtorek) w Warszawie. Organizatorem jest Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

                    Temat: Literatura jako przedmiot badań językoznawczych

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tę tematykę z różnych perspektyw teoretycznych, metodologicznych i problemowych. Dla inspiracji wskazujemy przykładowe obszary i pytania badawcze:

  • metody i narzędzia językoznawcze w badaniach nad literaturą,
  • wyzwania metodologiczne i badawcze działów językoznawstwa zajmujących się tekstem (np. stylistyki, tekstologii i genologii lingwistycznej, gramatyki tekstu, onomastyki literackiej),
  • lingwistyka a interpretacja tekstów,
  • język pisarzy, gatunków literackich, utworów, w tym przekładów,
  • zabytki piśmiennictwa jako źródło danych historycznojęzykowych,
  • atrybucja autorska,
  • teksty literackie z różnych okresów dziejów piśmiennictwa, proces twórczy jako przedmiot badań językoznawczych i interdyscyplinarnych,
  • tekstologia, stylistyka, poetyka i retoryka jako wspólne pola badań językoznawstwa i literaturoznawstwa,
  • teorie językoznawcze a teorie literaturoznawcze: wzajemne wpływy i inspiracje,
  • wyzwania badawcze na interdyscyplinarnych pograniczach: język-literatura-filozofia (hermeneutyka, estetyka, aksjologia, fikcjonalizm, nauki kognitywne).

Jesteśmy w tym roku otwarci na zgłoszenia dotyczące obszarów granicznych, oczekujemy jednak wyeksponowania perspektywy lingwistycznej (prosimy o stosowny opis w abstrakcie).

             W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne z referatami.

Zapraszamy do przesyłania tematów wraz z abstraktami (na załączonym formularzu) na adres poltowjez@gmail.com. Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca 2022 r. Czas planowanego wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie oceny streszczenia przez Zarząd PTJ. Do 30 kwietnia 2022 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXIX Zjazdu PTJ.

Pełna opłata konferencyjna wynosi 400 zł, dla członków PTJ  – 200 zł,  z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi.

            Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl i na https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze

W kolejnym komunikacie zjazdowym podane zostaną informacje dotyczące programu, miejsca obrad wyżywienia i zakwaterowania.

            Zapraszamy do nadsyłania artykułów do „Biuletynu PTJ”; mile widziane są również teksty w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). W „Biuletynie” publikowane są (pod warunkiem pozytywnych recenzji) teksty poświęcone różnorodnym zagadnieniom lingwistycznym, także nie związane z tematyką zjazdów. Obecnie „Biuletyn” ma 70 punktów na liście czasopism punktowanych. Zapraszamy na stronę BPTJ: https://biuletynptj.com

                                                           Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Kraków 18 grudnia 2021 roku                                              Zarząd PTJ

Zaproszenie do publikacji w Biuletynie PTJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości składania artykułów do 78 numeru czasopisma „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Tom ukaże się z datą publikacji 2022 w wersji drukowanej i online (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=13604). 

„Biuletyn PTJ” jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MNiSW z 2019 roku) oraz notowanym w następujących bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EBSCO, ERIH PLUS, ICI Journals Master List – Index Copernicus, PBN/POL-index, Google Scholar. 

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują na naszej oficjalnej stronie: https://biuletynptj.com

Zasady przygotowywania tekstów zamieszczono w zakładkach: 

Wytyczne dla autorówhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/FORAUTHORS oraz 

Złożenie manuskryptuhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego online (zob. https://editors.publisherspanel.com).  

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 lutego 2022 roku

Z wyrazami szacunku  

Redakcja Biuletynu PTJ 

Zaproszenie do publikacji w Biuletynie PTJ

Szanowni Państwo, 

w związku z licznymi prośbami kierowanymi do Redakcji BPTJ informujemy o zmianie ostatecznego terminu (do 15 I 2021 r.) możliwości składania artykułów do 77 (2021) numeru czasopisma „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Tom ukaże się pod koniec przyszłego roku w wersji drukowanej i online (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=12587).  

„Biuletyn PTJ” jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MNiSW z 2019 roku) oraz notowanym w następujących bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ERIH PLUS, ICI Journals Master List – Index Copernicus, PBN/POL-index, Google Scholar.

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują na naszej nowej stronie: https://biuletynptj.com

Zasady przygotowywania tekstów do publikacji zamieszczono na stronie w zakładkach: Wytyczne dla autorów: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/FORAUTHORSoraz Złożenie manuskryptu: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego (zob. https://editors.publisherspanel.com).  

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 stycznia 2021 roku

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów.

Z wyrazami szacunku  

Redakcja Biuletynu PTJ 

Realizacja: kreujemy-internet.pl