LXXIV Zjazd PTJ – Komunikat nr 2

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do Zielonej Góry na LXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w terminie: 12-13 września 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim
Problematyka Zjazdu: Norma a język i językoznawstwo

Program LXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

1. Miejsce obrad i posiłków (obiad, poczęstunek kawowy)
Wszystkie obrady odbędą się na Uniwersytecie Zielonogórskim, Campus B. Adres: ul. Wojska Polskiego 69.
Uroczysta kolacja 12 września 2016 r. około godz. 19.00 – Palmiarnia Zielonogórska (okolice hotelu Qubus). Uczestnicy zostaną przewiezieni z Uniwersytetu do Palmiarni autokarem.

2. Opłata konferencyjna – wpłat należy dokonywać na konto:
Bank Millennium S.A. 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132 z dopiskiem: Norma a język
Informacja dla uczestników z zagranicy – należy podać do konta dopisek z obowiązującym kodem BIC (SWIFT) dla Banku Millennium S.A BIGBPLPW
Na opłacie należy umieścić następujące informacje:

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65 – 417 Zielona Góra
NIP 973–07–13–421
Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ 300 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą a składkę za rok 2016) i doktorantów – 150 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ.
W ramach tej kwoty zapewniamy: materiały konferencyjne, wyżywienie (dwa obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację) oraz wycieczkę do planetarium we wtorek po zakończeniu obrad.

Prosimy o dokonanie wpłat do końca czerwca 2016.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani w części.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: marzannauzdzicka@op.pl do 30 czerwca 2016 r.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowane

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń kandydatów na członków PTJ, a także informacji o zmarłych ostatnio członkach PTJ do dr Eweliny Grześkiewicz ewelina.grześkiewicz@uj.edu.pl najpóźniej do 10 września

3. Noclegi. Organizatorzy nie uczestniczą w rezerwacji noclegów. Poniżej podajemy listę hoteli, w których będzie można zarezerwować nocleg ze zniżką na odpowiednie hasło/kod.

4. Dodatkowe informacje będą się ukazywały na stronie:
www.ifp.uz.zgora.pl oraz stronie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego www.ptj.civ.pl.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami: Marzanną Uździcką pod adresem: marzannauzdzicka@op.pl lub telefonicznie 696 427 968.

5. Przypominamy o składkach członkowskich (90 zł/rok) i prosimy o wpłacanie ich na konto PTJ: PKO
BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082. Dziękujemy za regularne wpłaty.

Prosimy o aktualizacje swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres poltowjez@gmail.com

Serdecznie pozdrawiamy:

Zarząd PTJ oraz w imieniu współorganizatorów: Marzanna Uździcka UZ i Marian Bugajski UZ

Kraków, 1 maja 2016 r.