LXXIV Zjazd PTJ – Komunikat nr 3

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że 30 czerwca minął termin zgłoszenia udziału w LXXIV Zjeździe PTJ i uiszczenia opłaty konferencyjnej.
Ze względu na okres wakacyjny przedłużamy ten termin do 15 sierpnia 2016 r.
Zwracamy uwagę, że wszystkie osoby, które biorą udział w Zjeździe (referenci i goście) powinni także wypełnić elektronicznie odrębny formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy: marzannauzdzicka@op.pl (dotyczy to także osób, które już uiściły opłatę konferencyjną).
Wszystkie informacje dotyczące pobytu w Zielonej Górze oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na: www.ifp.uz.zgora.pl oraz stronie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego www.ptj.civ.pl. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami: Marzanną Uździcką pod adresem: marzannauzdzicka@op.pl lub telefonicznie 696 427 968.
Zarząd PTJ oraz w imieniu współorganizatorów: Marzanna Uździcka UZ i Marian Bugajski UZ
Kraków, 21 lipca 2016 r.