Nadsyłanie artykułów do BPTJ

Szanowni Państwo:

zapraszamy do nadsyłania artykułów do Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Biuletyn ukazuje się od 1927 roku, publikowane są w nim teksty dotyczące językoznawstwa ogólnego oraz języka polskiego i różnych języków świata. Prosimy o przysyłanie tekstów nie tylko w języku polskim, także w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. BPTJ ma 13 punktów na części B czasopism punktowanych.

Teksty do LXXIII Biuletynu PTJ zbieramy do końca grudnia 2016 r. Artykuł należy wysłać pocztą elektroniczną na adres sekretarza Redakcji w dwóch formatach – .doc/.docx oraz .pdf: p.palka@uj.edu.pl.
Artykuły nadesłane później mogą być opublikowane w następnym zeszycie BPTJ.

Zalecenia edytorskie dotyczące publikowania artykułów w Biuletynie PTJ znajdują się dziale „Dokumenty – Biuletyn PTJ” na www.ptj.civ.pl
Redaktor Naczelny Renata Przybylska