LXXV Zjazd PTJ – Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do Łodzi na LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się    w terminie: 18–19 września 2017 r. na Uniwersytecie Łódzkim.
Problematyka Zjazdu to: Źródła w badaniach językoznawczych
1. Miejsce obrad
Wszystkie obrady odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, Łódź, w tym samym miejscu będą także obiady.
Uroczysta kolacja będzie 18 września 2016 r. o godz. 19.00 w Pałacu Alfreda Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3 – zapewniony będzie dojazd autokarem spod miejsca obrad oraz powrót do akademika.
2. Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego              w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017 r.

BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

W tytule przelewu prosimy podać skrócony tytuł konferencji: „Zjazd PTJ” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Jednocześnie przypominamy, że faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję  dokonującą wpłaty.
Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ – 300 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą a składkę za rok 2016) i doktorantów – 150 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ.
W ramach tej kwoty zapewniamy: materiały konferencyjne, wyżywienie (dwa obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację) oraz wycieczkę.
Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części.
3. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: ptj.lodz@gmail.com do     15 czerwca 2017 r.
Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowane zostało 10 minut na dyskusję.
Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ, a także informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy przesłać do dr Eweliny Grześkiewicz ewelina.grzeskiewicz@onet.pl – najpóźniej do 16 września 2017 r.
4. Noclegi
Organizatorzy pośredniczą w rezerwacji noclegów w akademiku – VII Dom Studenta Uniwersytetu Łódzkiego,      ul. Rodzeństwa Fibaków 3, 91-404 Łódź (ok. 3 min pieszo od miejsca obrad).
Cennik: doba 48,60 zł za osobę w pokoju dwuosobowym oraz 70,20 zł za pokój dwuosobowy do dyspozycji jednej osoby – opłata tylko GOTÓWKĄ w recepcji akademika, faktura zostanie wysłana pocztą.
5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami: ptj.lodz@gmail.com
6. Członkom PTJ przypominamy o składkach (90 zł/rok) i prosimy o wpłacanie ich na konto PTJ:

PKO BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082

Dziękujemy za regularne wpłaty.
Prosimy o aktualizację swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres poltowjez@gmail.com
Serdecznie pozdrawiamy:

Zarząd PTJ oraz w imieniu współorganizatorów:
dr hab. Rafał Zarębski, prof. UŁ i dr Katarzyna Burska
Kraków, 29 maja 2017 r.