74 numer Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,
w imieniu Redakcji Biuletynu PTJ zapraszam do składania tekstów do kolejnego 74 numeru czasopisma.
BPTJ jest ukazującym się corocznie czasopismem punktowanym (13 punktów, lista B MNiSW) oraz notowanym w następujących bazach: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List oraz PBN/POL-index ( mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości do listy dołączy także SCOPUS).
Artykuły należy dostarczyć wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: p.palka@uj.edu.pl lub poltowjez@gmail.com do końca listopada br. zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi i wraz z wymaganymi załącznikami (zob. http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/publikacje-w-biuletynie-ptj/).
Zachęcamy do składania tekstów zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.
Z poważaniem
Patrycja Pałka
sekretarz Redakcji BPTJ

Realizacja: code-site.eu