Zmarł Profesor Walery Pisarek

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 5 listopada 2017 roku zmarł Profesor Walery Pisarek (1931-2017), wybitny polski językoznawca, prasoznawca, socjolog języka, znany i ceniony popularyzator wiedzy o mowie polskiej, zasłużony dla kultury języka i słowa. Autor słowników ortograficznych, kilkunastu książek oraz ponad 400 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Nauczyciel i Mistrz dla wielu pokoleń prasoznawców i językoznawców. Autorytet dla Polaków w zakresie poprawności językowej. Był także pomysłodawcą ustawy o języku polskim. Należał do różnych organizacji i stowarzyszeń polskich i międzynarodowych  m. in. do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Komitetu Językoznawstwa, Rady Języka Polskiego, International Association for Media and Communication Research. Ponad 50 lat był członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, a od 2002 roku członkiem honorowym. Brał czynny udział w wielu zjazdach PTJ, pisał opinie o Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16.11.2017 roku w Krakowie rozpoczną się mszą żałobną w Kolegiacie św. Anny o godz. 11.00. Pogrzeb będzie o godz. 13.00 na Cmentarzu Rakowickim.