LXXVI Zjazd PTJ – Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do Gdańska na LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w terminie: 17-18 września 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Problematyka Zjazdu
Kontakty językowe: historia i współczesność

1. Miejsce obrad
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51

2. Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2018 roku na konto bankowe:

Uniwersytet Gdański w Gdańsku
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
tytułem: KF 89-18
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika.
Jednocześnie przypominamy, że faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty.
Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ – 400 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą składkę za rok 2017) i doktorantów – 200 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ. W ramach tej kwoty zapewniamy: dwa obiady, uroczystą kolację, przerwy kawowe. Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części.

3. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: ptjgdansk@gmail.com do mgr Marty Noińskiej oraz dr Ewy Konefał do 30 maja 2018 r.

Czas wygłaszania referatu 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowano 10 minut na dyskusję.

Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ, a także informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy przesłać do dr Krystyny Daty, e-mail: krysdata@gmail.com – najpóźniej do 15 września 2018 r.

4. Noclegi
Organizatorzy pośredniczą wyłącznie w rezerwacji noclegów w akademikach studenckich w Gdańsku-Oliwie (kampus Uniwersytetu Gdańskiego), adres: Gdańsk-Oliwa, ul. Macierzy Szkolnej 4.

5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami:
mgr Marta Noińska oraz dr Ewa Konefał e-mail: ptjgdansk@gmail.com
dr Wanda Stec e-mail: wanda.stec@ug.edu.pl
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan e-mail: finkw@univ.gda.pl
prof. nadzw. dr hab. Żanna Sładkiewicz e-mail: filzs@ug.edu.pl

6. Członkom PTJ przypominamy o składkach – (90 zł/rok składki zaległe, składka bieżąca 100 zł/rok), prosimy o wpłacanie ich na konto PTJ:

PKO BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082

Dziękujemy za regularne wpłaty.

Prosimy o aktualizację swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres poltowjez@gmail.com

Serdecznie pozdrawiamy

Zarząd PTJ oraz w imieniu współorganizatorów:

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

Kraków, 28.04.2018 roku

Realizacja: code-site.eu