75 numer Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,
w imieniu Redakcji Biuletynu PTJ zapraszam do składania tekstów do kolejnego 75 numeru czasopisma.
BPTJ jest ukazującym się corocznie czasopismem punktowanym (13 punktów, lista B MNiSW) oraz notowanym
w następujących bazach: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List oraz PBN/POL-index (mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości do listy dołączy także SCOPUS).
Artykuły należy dostarczyć wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: p.palka@uj.edu.pl lub poltowjez@gmail.com do 15 grudnia br. zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi i wraz z wymaganymi załącznikami (zob. Publikacje w Biuletynie PTJ).
Zachęcamy do składania tekstów zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.
Z poważaniem
Patrycja Pałka
sekretarz Redakcji BPTJ

Realizacja: code-site.eu