LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Zapraszamy na LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 16-17 września 2019 roku (poniedziałek – wtorek) w Częstochowie. Organizatorem jest Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Długosza.

Temat: „Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki”

Głównym tematem kolejnego Zjazdu PTJ będzie terminologia językoznawcza. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tematykę terminologii z różnych perspektyw teoretycznych; wybrane obszary i pytania badawcze to między innymi:

 • Relacje między terminologią różnych kierunków/nurtów językoznawstwa.
 • Odpowiedniości/rozbieżności terminologiczne w perspektywie międzyjęzykowej; zakres potrzeb w działaniach przekładowych.
 • Przejmowanie/zapożyczanie terminologii pomiędzy językoznawstwem a innymi dyscyplinami.
 • Przekładalność terminologii językoznawczej (w różnych tradycjach i językach).
 • Dynamika terminologii jako wyraz rozwoju (lub kryzysu) dyscypliny/działu językoznawstwa.
 • Termin jako znak językowy; jego funkcja symboliczna i poznawcza.
 • Precyzja i adekwatność terminologii językoznawczej.
 • Redundancja czy ubóstwo terminologii językoznawczej?
 • Osobliwości w funkcjonowaniu terminologii językoznawczej.
 • Nadmiar i ubóstwo terminów językoznawczych.
 • Terminy językoznawcze w perspektywie synchronicznej i diachronicznej.
 • Geneza i przemiany terminologii językoznawczej.
 • Termin wobec innych terminów – budowanie siatki pojęć.

W roku 2019 mija 90 rocznica śmierci Jana Baudouina de Courtenay, pierwszego honorowego przewodniczącego PTJ, w związku z tym chcielibyśmy poświęcić tej ważnej postaci specjalną sesję w naszych obradach, jej temat:

                        „Aktualność myśli językoznawczej Jana Baudouina de Courtenay”.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń analizujących aktualność myśli Baudouina de Courtenay, zarówno
z perspektywy językoznawstwa polonistycznego i slawistycznego, jak i teoretycznego.

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne ze zgłoszonymi referatami. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów 20-minutowych wystąpień (wzór). Wszystkie zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres poltowjez@gmail.com do 20 lutego 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów, na podstawie oceny streszczenia. Do 30 kwietnia 2019 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXVII Zjazdu PTJ.

Jednocześnie informujemy, że językiem obrad jest język polski Zachęcamy do  nadsyłania do druku w „Biuletynie PTJ”  także tekstów w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

Pełna opłata konferencyjna dla osób nie będących członkami PTJ wynosi 400 zł, dla członków PTJ  – 200 zł
Z opłaty zwolnieni są Członkowie honorowi.

Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco  na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl, oraz udostępnione na Facebooku: https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Realizacja: code-site.eu