LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – komunikat 2

Zapraszamy na LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 16-17 września 2019 roku (poniedziałek–wtorek) na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
Problematyka Zjazdu to:
Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki

1. Miejsce obrad: Częstochowa, ul. Zbierskiego 2
2. Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe UJD w Częstochowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2019.
Nr konta: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378, w tytule przelewu prosimy podać: Zjazd PTJ oraz imię i nazwisko uczestnika.
Jednocześnie przypominamy, że faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty.
Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ – 400 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą za składkę za rok 2018) i doktorantów – 200 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ.
W ramach tej kwoty zapewniamy: obiady, uroczystą kolację i zwiedzanie Jasnej Góry.
Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części.
3. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: ptj.czest@gmail.com do 15 czerwca 2019.
Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowane zostało 10 minut na dyskusję.
4. Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ, a także informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy przesłać do sekretarz dr Krystyny Daty krysdata@gmail.com – najpóźniej do 14 września 2019.
5. Noclegi
Organizatorzy pośredniczą w rezerwacji noclegów w hotelu akademickim (ul. Waszyngtona 4/8) i w hotelu Wenecja (ul. Berka Joselewicza 12).
6. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatorów: Urszula Wójcik – ulaw64@gmail.com
Serdecznie pozdrawiamy:
Zarząd PTJ
oraz w imieniu współorganizatorów:
dr hab. Urszula Wójcik

Kraków, 15.05.2019 r.

Realizacja: code-site.eu