LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Zapraszamy na LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach
14-16 września 2020 roku (poniedziałek – środa) w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorem jest Akademia Jakuba z Paradyża.

Temat: Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tematykę otwartości językoznawstwa z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych, jak i przedstawiające wybrane obszary badawcze, oraz pytania z tego zakresu. Mieszczą się w niej następujące zagadnienia:
– Aktualność „Językoznawstwa otwartego” Antoniego Furdala.
– Jak rozumieć otwartość językoznawstwa?
– Czy językoznawstwo może być autonomiczne?
– Korzyści poznawcze, innowacje metodologiczne, ograniczenia i zagrożenia związane ze wskazanymi postawami badawczymi.

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne ze zgłoszonymi referatami. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń referatów wraz abstraktami. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut. Wszystkie zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres poltowjez@gmail.com na załączonym formularzu do 20 lutego 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów na podstawie oceny streszczenia. Do 30 kwietnia 2020 roku
ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXVIII Zjazdu PTJ. Jednocześnie informujemy, że językiem obrad jest język polski.
Pełna opłata konferencyjna wynosi 400 zł, dla członków PTJ – 200 zł, z opłaty zwolnieni są Członkowie honorowi.
Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl i na https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze
W II komunikacie zjazdowym będą podane informacje dotyczące programu, miejsca obrad i wyżywienia
i zakwaterowania.
Zachęcamy do nadsyłania tekstów do druku w „Biuletynie PTJ”, w tym także tekstów w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). W imieniu Redakcji BPTJ prosimy o przesyłanie artykułów wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą specjalnego panelu na stronie: https://editors.publisherspanel.com, na której należy założyć własne konto. W BPTJ publikowane są teksty o różnej tematyce przyjęte do druku po pozytywnych recenzjach. Publikacja w BPTJ nie jest związana ze zjazdem i jego tematyką. Obecnie Biuletyn ma 70 punktów na liście czasopism punktowanych.

Zarząd PTJ

Realizacja: kreujemy-internet.pl