Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie PTJ,

informujemy, że 14 grudnia 2020 odbyło się zdalne zebranie Zarządu, w którym udział wzięli wszyscy jego członkowie oraz redaktor i sekretarz BPTJ. Omówiono sprawy bieżące i przyjęto nowych członków. Wspomniano także osoby, które odeszły z naszego grona w czasie, jaki minął od ubiegłego zjazdu.

Przypominamy, że podczas poprzedniego posiedzenia Zarząd PTJ podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej na podstawie artykułu 28 Tarczy antykryzysowej nr 4, na mocy którego w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019, poz. 713 ze zm.) dodano w art. 10 ust. punkt 1f o treści: „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

W związku z przeniesieniem LXXVIII Zjazdu PTJ na wrzesień 2021 roku (mamy nadzieję, że wtedy spotkamy się osobiście), do tego czasu aktywność naszego towarzystwa przyjmuje postać zdalną. W taki sposób, niejako zapowiadając dyskusję zjazdową, zostaną przedstawione dwa referaty plenarne: Piotra Stalmaszczyka, UŁ, pt. Język: artefakt czy rodzaj naturalny? i Tomasza Miki, UAM, pt. Otwartość językoznawstwa diachronicznego jako warunek jego rozwoju. Prezentacja obu wystąpień i dyskusja nad nimi odbędzie się na platformie ZOOM 10 marca 2021 o godzinie 17.00.

Zaproponowano także zdalne spotkania autorskie promujące ostatnio wydawane przez członków PTJ książki. Pierwsze takie spotkanie zaplanowano na 9 czerwca. Swoją książkę Rezultatywność w języku francuskim i polskim przedstawi Małgorzata Nowakowska, UP. Swoje dokonania zaprezentuje również Rafał Zarębski, UŁ, w związku z książką Nazwy geograficzne w polskich przekładach NT z XVI i XVII w. Omówienie tych publikacji można znaleźć pod tymi linkami:

Zaproszenia z linkiem do spotkania zostaną do Państwa wysłane kilka dni wcześniej.

Kraków 8 stycznia 2021

Zarząd PTJ

Realizacja: kreujemy-internet.pl