Zmarł Profesor Jan Cygan

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 marca 2021 roku zmarł

Profesor Jan Cygan
ur. 23 października 1927 we Lwowie

anglista, językoznawca, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Twórca i wieloletni kierownik Katedry Anglistyki, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej.
Autor wielu monografii i artykułów, wychowawca kilku pokoleń anglistów.
Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego od ponad pięćdziesięciu lat.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13:00 w sobotę 20 marca na Cmentarzu
Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Zarząd PTJ

Realizacja: kreujemy-internet.pl