Zmarł Profesor Tadeusz Zgółka

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 26 kwietnia 2021 roku zmarł

Profesor Tadeusz Zgółka
ur.  1 lutego  1945 roku w Rodatyczach 

absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza i pracownik naukowy tego
uniwersytetu. Wybitny językoznawca, autor wielu artykułów i monografii z zakresu logiki,
metodologii nauk humanistycznych, filozofii nauki, teorii języka, retoryki i
pragmalingwistyki, leksykologii i leksykografii oraz statystyki językoznawczej. Znakomity
wykładowca, wychowawca i Mistrz wielu pokoleń filologów. Na uczelni pełnił funkcje
dziekana Wydziału Filologicznego, zastępcy dyrektora Instytutu Lingwistyki, kierownika
Zakładu Metodologii Lingwistyki. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. M. Łomonosowa
w Archangielsku. Członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego.
Nagrodzony licznymi odznaczeniami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużony dla
Miasta Poznania.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Poznaniu 10 maja 2021 roku, o godzinie 11.00
zostanie odprawiona Msza Święta w kościele św. Stanisława Kostki przy ul. Rejtana 8,
o godzinie 14.15 złożenie do grobu na cmentarzu Miłostowo (wejście od ul.
Warszawskiej).

Zarząd PTJ

Realizacja: kreujemy-internet.pl