LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: 13-15.09.2021 r. w Gorzowie Wielkopolskim

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego na przeniesiony z ubiegłego roku LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach: 13-15 września 2021 roku w Akademii im. Jakuba
z Paradyża.
Problematyka Zjazdu to: Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje

Miejsce obrad: AJP, ul. Chopina 52, blok nr 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021.
Nr konta: Santander Bank S.A. 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000 z dopiskiem „Językoznawstwo”. Jednocześnie przypominamy, że faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty.
Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ – 400 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą za składkę za rok 2019) i doktorantów – 200 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ. W ramach tej kwoty zapewnione są: noclegi, posiłki, uroczysta kolacja i wycieczka. Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części. Zwrot opłaty przewidziany jest tylko w wypadku ewentualnego odwołania zjazdu z powodu odgórnych uregulowań epidemiologicznych.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z aktualnym programem. Referentów oraz chętnych do wzięcia udziału w zjeździe bez referatów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: joarutpwsz@wp.pl. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowane zostało 10 minut na dyskusję.

Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ i informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy przesłać do sekretarz dr Krystyny Daty na adres: krysdata@gmail.com – najpóźniej do 12 września 2021.

Noclegi: Organizatorzy zapewniają noclegi w hotelach (pokoje jedno- i dwuosobowe). W formularzu zgłoszeniowym proszę zaznaczyć terminy noclegów i rodzaj pokoju. Po przyjęciu zgłoszeń organizatorzy poinformują zainteresowanych mailowo o szczegółach rezerwacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatorów: dr Joanną Rutkowską joarutpwsz@wp.pl

Przypominamy, że od 2018 wysokość składki rocznej wynosi 100 zł. Zaległości powyżej dwóch lat powodują skreślenie z listy członków. Stan swojego konta można sprawdzić, pisząc na adres poltowjez@gmail.com
nr konta PTJ: PKO BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082
Prosimy o regularne wpłacanie składek i uregulowanie ewentualnych zaległości.
Dziękujemy wszystkim regularnie wpłacającym składki.

Prosimy o aktualizację swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres poltowjez@gmail.com
Od kilku lat korespondencję z członkami prowadzimy drogą mailową, bieżące komunikaty podajemy także na www.ptj.civ.pl , na [Ling] oraz na Facebooku. Jeśli ktoś z Państwa zna członków niemających możliwości korzystania z poczty elektronicznej, prosimy także o podanie takiej informacji na powyższy adres.

Przypominamy także, że obecnie podstawową wersją Biuletynu PTJ jest wersja elektroniczna, poszczególne zeszyty można ściągnąć z Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Linki do poszczególnych zeszytów są podane na stronie www.ptj.civ.pl. Od 2020 roku Biuletyn PTJ ma też oddzielną stronę https://biuletynptj.com dzięki dofinasowaniu z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” do dwóch zeszytów „Biuletynu PTJ” 75 i 76.

Na ostatnim zjeździe PTJ w Częstochowie podjęto decyzję o promowaniu prac członków PTJ na Facebooku, osoby, które chcą skorzystać z tej formy promocji, prosimy o nadsyłanie krótkiej informacji o książce (monografie autorskie, ale też pozycje redagowane) i zdjęcia okładki na adres: krysdata@gmail.com. Dotąd zamieszczono ponad 50 pozycji, można je zobaczyć na: facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze/

W związku z sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 ze zm.), podjęliśmy decyzję o zmianie terminu zjazdu i przeniesienie go na ten rok. Mamy nadzieję, że uda się go odbyć w formie tradycyjnej. W tym roku odbędą się także wybory władz towarzystwa, zachęcamy do udziału w Zjeździe również osoby nie wygłaszające referatów.

Zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego.

Serdecznie pozdrawiamy

Zarząd PTJ
oraz w imieniu współorganizatorów:
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
dr Joanna Rutkowska

Kraków, 12.07.2021 r.

Realizacja: kreujemy-internet.pl