Nowe wydanie Biuletynu PTJ

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny numer (LXXVII/2021) Biuletynu PTJ.
Wydanie dostępne jest online na stronie naszego czasopisma:

Jednocześnie zachęcamy do składania tekstów do kolejnego numeru BPTJ.

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują się na naszej oficjalnej stronie: https://biuletynptj.com.

Zasady przygotowywania tekstów zamieszczono w zakładkach: Wytyczne dla autorówhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/FORAUTHORS oraz Złożenie manuskryptuhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT.

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego (zob. https://editors.publisherspanel.com).

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 lutego 2022 roku.

Z poważaniem

Redakcja Biuletynu PTJ

Realizacja: kreujemy-internet.pl