LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do Warszawy na LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,
który odbędzie się w dniach: 26-27 września 2022 roku w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Problematyka Zjazdu to:
Literatura jako przedmiot badań językoznawczych

 1. Miejsce obrad: UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
 2. Opłata konferencyjna:
  Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe UKSW w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca
  2022 roku, nr konta: Santander 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
  (z dopiskiem „LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” oraz z nazwiskiem uczestnika).
  Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ – 400 zł, dla członków PTJ (mających
  opłaconą za składkę za rok 2021) i doktorantów – 200 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ.
  W ramach tej kwoty zapewniamy: obiady, uroczystą kolację i wycieczkę.
  Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed
  rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części.
 3. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z aktualnym programem. Referentów oraz chętnych do
  wzięcia udziału w zjeździe bez referatów prosimy  o wypełnienie  formularza zamieszczonego w
  komunikacie na www.ptj.civ.pl i przesłanie go na adres mailowy: a.kozłowska@uksw.edu.pl do 26 czerwca
  2022 roku.
  Czas wygłaszania referatu: 20 minut, po każdym wystąpieniu zarezerwowane zostało 10 minut na
  dyskusję.
  Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ, a także informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy
  przesłać do sekretarz dr Krystyny Daty krysdata@gmail.com – najpóźniej do 25 września 2022.
 4. Noclegi
  Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów. Lista proponowanych hoteli jest umieszczona przy
  formularzu zgłoszeniowym.
 5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatorów:
  Anną Kozłowską a.kozłowska@uksw.edu.pl
 6. Przypominamy członkom o składkach. Składka wynosi 100 zł za rok, należy ją wpłacić w pierwszym kwartale
  roku. Stan swojego konta można sprawdzić, pisząc, na adres poltowjez@gmail.com
  nr konta PTJ: PKO BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082
  Dziękujemy wszystkim regularnie wpłacającym składki.
 7. Prosimy o aktualizację swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres poltowjez@gmail.com
  Od kilku lat korespondencję z członkami prowadzimy drogą mailową, bieżące komunikaty podajemy także na
  www.ptj.civ.pl , na [ling] oraz na Faceboku. Jeśli ktoś z Państwa zna członków niemających możliwości
  korzystania z poczty elektronicznej, prosimy także o podanie takiej informacji na powyższy adres.
 8. Przypominamy, że obecnie podstawową wersją Biuletynu PTJ jest wersja elektroniczna, poszczególne
  zeszyty można ściągnąć z Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Od 2020 roku Biuletyn PTJ ma też oddzielną
  stronę  https://biuletynptj.com.
  Serdecznie pozdrawiamy:

Zarząd PTJ
oraz w imieniu współorganizatorów:
prof. dr hab. Anna Kozłowska

Kraków, 2.06.2022 r.

Realizacja: kreujemy-internet.pl