Zmarł Profesor Stanisław Gajda

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 23 listopada 2022 roku zmarł

Profesor Stanisław Gajda,

ur. 3 października 1945 r. w Siemysłowie, znakomity uczony, językoznawca, polonista i slawista, teoretyk i historyk języka, leksykolog i tekstolog, styloznawca i socjolingwista. Absolwent i pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu przekształconej w Uniwersytet Opolski, związany z macierzystą uczelnią przez całe życie zawodowe i naukowe. Pełnił w niej funkcje: dyrektora Instytutu Filologii Polskiej 1990-2012) i kierownika Katedry Języka Polskiego (1998–2012).

Przedmiotem jego badań były język polski i języki słowiańskie. Prace badawcze skupiały się wokół teorii oraz historii języka, stylistyki, onomastyki, leksykologii, lingwistyki tekstu, socjolingwistyki i kultury języka.

Autor ponad 380 publikacji, w tym do najważniejszych nalezą opracowania dotyczące: miejsca terminów i terminologii w teorii językoznawczej i w życiu codziennym, stylu naukowego oraz różnych stylów funkcjonalnych i odmian języka. Zajmował się także nazewnictwem, toponimią, tytułami tekstów. Podejmował także tematykę języka jako wyznacznika tożsamości oraz różnych aspektów polityki językowej w kraju i w Europie.

Stały uczestnik projektów i konferencji slawistycznych, a także organizator wielu z nich.

Wspaniały dydaktyk mistrz i wychowawca kilku pokoleń językoznawców i nauczycieli. Ogromne zasługi położył na polu organizacji życia naukowego i służby społecznej. Wieloletni członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, członek wielu towarzystw, komitetów i organizacji naukowych, m.in. Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz Rady Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Nagrodzony licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz trzema doktoratami honoris causa: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopju oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego od ponad pięćdziesięciu lat, od 2019 roku członek honorowy, w latach 1993-1995 członek Zarządu PTJ, brał czynny udział w wielu zjazdach PTJ.

Odszedł wybitny uczony, dobry i życzliwy człowiek.

Zarząd PTJ

Realizacja: kreujemy-internet.pl