Publikacja w Biuletynie PTJ

W dziale „Dokumenty – Biuletyn PTJ” zamieszczone zostały:

1) Zalecenia edytorskie dotyczące publikowania artykułów w Biuletynie PTJ

2)  Wzór notki o autorze

3) Oświadczenie

4) Instrukcja Kontekst Autor

5) Instrukcja dla autora Copernicus (j. ang.)

6) Instrukcja złożenia manuskryptu

Artykuły wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć wyłącznie za pomocą specjalnego panelu na stronie: https://editors.publisherspanel.com, na której należy założyć własne konto.
Artykuł (bez danych autora) winno się zapisać w zakładce PLIKI, a notę biograficzną oraz  oświadczenie –              w zakładce ZGODY (AKCEPTACJE, OŚWIADCZENIA).
W razie kłopotów prosimy skorzystać z zamieszczonych na stronie instrukcji dla użytkowników panelu autorskiego lub kontaktować się z Zespołem Wsparcia Użytkowników Index Copernicus pod numerem telefonu 22 487 53 93.
Przedłużamy termin nadsyłania tekstów do 15 grudnia 2019 roku.

Zapraszamy na nową stronę Biuletynu PTJ: https://biuletynptj.com

Realizacja: kreujemy-internet.pl