Strona główna

73 numer Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,

redakcja Biuletynu PTJ uprzejmie zawiadamia, że ukazał się nowy numer (LXXIII) naszego czasopisma, który można także pobrać ze strony: http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/archiwalne/.

Informujemy również, że starsze numery BPTJ są stopniowo udostępniane w różnych bazach, w tym takich jak CEJSH (cejsh.icm.edu.pl) oraz ICI Journals Master List (https://journals.indexcopernicus.com/).

Z poważaniem

Redakcja BPTJ

Składka członkowska

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dn. 17.09.2017 roku wysokość składki od 1 stycznia 2018 roku wynosi 100 zł.

Bardzo proszę o wpłacanie składki na konto:
89 1020 2892 0000 5302 0124 1082
PKO BP I Oddział Kraków, ul. Wielopole 19.

Równocześnie przypominam, że zgodnie ze Statutem PTJ składkę należy wpłacić do końca I kwartału każdego roku.

W tytule przelewu proszę podać rok, za który wpłacana jest składka.

LXXVI Zjazd PTJ – Komunikat nr 1

LXXVI Zjazd PTJ

Gdańsk, 17-18 września 2018 r.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 17-18 września 2018 r. (poniedziałek – wtorek) w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim.

Proponowana przez nas problematyka zjazdu to:

Kontakty językowe: historia i współczesność

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie PDF: LXXVI Zjazd – komunikat nr 1

Formularz zgłoszeniowy.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd PTJ

74 numer Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,
w imieniu Redakcji Biuletynu PTJ zapraszam do składania tekstów do kolejnego 74 numeru czasopisma.
BPTJ jest ukazującym się corocznie czasopismem punktowanym (13 punktów, lista B MNiSW) oraz notowanym w następujących bazach: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List oraz PBN/POL-index ( mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości do listy dołączy także SCOPUS).
Artykuły należy dostarczyć wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: p.palka@uj.edu.pl lub poltowjez@gmail.com do końca listopada br. zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi i wraz z wymaganymi załącznikami (zob. http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/publikacje-w-biuletynie-ptj/).
Zachęcamy do składania tekstów zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.
Z poważaniem
Patrycja Pałka
sekretarz Redakcji BPTJ