LXIII Zjazd PTJ

Dokumentację fotograficzną LXIII Zjazdu PTJ wykonał Piotr Żmigrodzki.

Realizacja: code-site.eu