LXVII Zjazd PTJ

Dokumentację fotograficzną LXVII Zjazdu PTJ wykonał Piotr Żmigrodzki.

Realizacja: code-site.eu