Nadsyłanie artykułów do BPTJ

Szanowni Państwo:

zapraszamy do nadsyłania artykułów do Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Biuletyn ukazuje się od 1927 roku, publikowane są w nim teksty dotyczące językoznawstwa ogólnego oraz języka polskiego i różnych języków świata. Prosimy o przysyłanie tekstów nie tylko w języku polskim, także w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Teksty do LXXII Biuletynu PTJ zbieramy do końca grudnia 2015 na adres: poltowjez(at)gmail.com

Artykuły nadesłane później mogą być opublikowane w następnym zeszycie BPTJ.

Zalecenia edytorskie dotyczące publikowania artykułów w Biuletynie PTJ znajdują się dziale „Dokumenty – Biuletyn PTJ” na www.ptj.civ.pl

Redaktor Naczelny Renata Przybylska