LXXIV Zjazd PTJ – Komunikat nr 3

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że 30 czerwca minął termin zgłoszenia udziału w LXXIV Zjeździe PTJ i uiszczenia opłaty konferencyjnej.
Ze względu na okres wakacyjny przedłużamy ten termin do 15 sierpnia 2016 r.
Zwracamy uwagę, że wszystkie osoby, które biorą udział w Zjeździe (referenci i goście) powinni także wypełnić elektronicznie odrębny formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy: marzannauzdzicka@op.pl (dotyczy to także osób, które już uiściły opłatę konferencyjną).
Wszystkie informacje dotyczące pobytu w Zielonej Górze oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na: www.ifp.uz.zgora.pl oraz stronie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego www.ptj.civ.pl. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami: Marzanną Uździcką pod adresem: marzannauzdzicka@op.pl lub telefonicznie 696 427 968.
Zarząd PTJ oraz w imieniu współorganizatorów: Marzanna Uździcka UZ i Marian Bugajski UZ
Kraków, 21 lipca 2016 r.

LXXIV Zjazd PTJ – Komunikat nr 2

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do Zielonej Góry na LXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w terminie: 12-13 września 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim
Problematyka Zjazdu: Norma a język i językoznawstwo

Program LXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

1. Miejsce obrad i posiłków (obiad, poczęstunek kawowy)
Wszystkie obrady odbędą się na Uniwersytecie Zielonogórskim, Campus B. Adres: ul. Wojska Polskiego 69.
Uroczysta kolacja 12 września 2016 r. około godz. 19.00 – Palmiarnia Zielonogórska (okolice hotelu Qubus). Uczestnicy zostaną przewiezieni z Uniwersytetu do Palmiarni autokarem.

2. Opłata konferencyjna – wpłat należy dokonywać na konto:
Bank Millennium S.A. 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132 z dopiskiem: Norma a język
Informacja dla uczestników z zagranicy – należy podać do konta dopisek z obowiązującym kodem BIC (SWIFT) dla Banku Millennium S.A BIGBPLPW
Na opłacie należy umieścić następujące informacje:

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65 – 417 Zielona Góra
NIP 973–07–13–421
Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ 300 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą a składkę za rok 2016) i doktorantów – 150 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ.
W ramach tej kwoty zapewniamy: materiały konferencyjne, wyżywienie (dwa obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację) oraz wycieczkę do planetarium we wtorek po zakończeniu obrad.

Prosimy o dokonanie wpłat do końca czerwca 2016.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani w części.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: marzannauzdzicka@op.pl do 30 czerwca 2016 r.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowane

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń kandydatów na członków PTJ, a także informacji o zmarłych ostatnio członkach PTJ do dr Eweliny Grześkiewicz ewelina.grześkiewicz@uj.edu.pl najpóźniej do 10 września

3. Noclegi. Organizatorzy nie uczestniczą w rezerwacji noclegów. Poniżej podajemy listę hoteli, w których będzie można zarezerwować nocleg ze zniżką na odpowiednie hasło/kod.

4. Dodatkowe informacje będą się ukazywały na stronie:
www.ifp.uz.zgora.pl oraz stronie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego www.ptj.civ.pl.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami: Marzanną Uździcką pod adresem: marzannauzdzicka@op.pl lub telefonicznie 696 427 968.

5. Przypominamy o składkach członkowskich (90 zł/rok) i prosimy o wpłacanie ich na konto PTJ: PKO
BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082. Dziękujemy za regularne wpłaty.

Prosimy o aktualizacje swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres poltowjez@gmail.com

Serdecznie pozdrawiamy:

Zarząd PTJ oraz w imieniu współorganizatorów: Marzanna Uździcka UZ i Marian Bugajski UZ

Kraków, 1 maja 2016 r.

LXXIV Zjazd PTJ – Komunikat nr 1

LXXIV Zjazd PTJ
Zielona Góra , 12-13 września 2016 r.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na LXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 12-13 września 2016 r. (poniedziałek – wtorek) w Zielonej Górze na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Proponowana przez nas problematyka zjazdu to:

Norma a język i językoznawstwo

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie PDF: 

.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd PTJ

Nadsyłanie artykułów do BPTJ

Szanowni Państwo:

zapraszamy do nadsyłania artykułów do Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Biuletyn ukazuje się od 1927 roku, publikowane są w nim teksty dotyczące językoznawstwa ogólnego oraz języka polskiego i różnych języków świata. Prosimy o przysyłanie tekstów nie tylko w języku polskim, także w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Teksty do LXXII Biuletynu PTJ zbieramy do końca grudnia 2015 na adres: poltowjez(at)gmail.com

Artykuły nadesłane później mogą być opublikowane w następnym zeszycie BPTJ.

Zalecenia edytorskie dotyczące publikowania artykułów w Biuletynie PTJ znajdują się dziale „Dokumenty – Biuletyn PTJ” na www.ptj.civ.pl

Redaktor Naczelny Renata Przybylska