Składka członkowska

Wysokość składki wynosi: 90 złotych.

Bardzo proszę o wpłacanie składki na konto:

89 1020 2892 0000 5302 0124 1082

PKO BP I Oddział Kraków, ul. Wielopole 19.

Równocześnie przypominam, że zgodnie ze Statutem PTJ składkę należy wpłacić do końca I kwartału każdego roku.

W tytule przelewu proszę podać rok, za który wpłacana jest składka.