LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Lublinie – komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach: 23–24 września 2024 roku w Lublinie.

Problematyka Zjazdu to: Antropologiczne i kulturowe wymiary języka

 • Miejsce obrad: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filologiczny, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A (1. dzień obrad) oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 (2. dzień obrad).
 • Opłata konferencyjna: 250 zł (doktoranci i członkowie PTJ niezalegający ze składką), 500 zł (pozostali uczestnicy); z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ.
 • Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe Towarzystwa Naukowego KUL w nieprzekraczalnym terminie 14 lipca 2024 roku, nr konta: 22 1240 2382 1111 0000 3926 0000 (z dopiskiem: LXXXI Zjazd PTJ).
 • Prosimy o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszenia dostępnego na stronie PTJ).
 • Ze względów podatkowych konieczne jest także wypełnienie przez Państwa i instytucję uiszczającą opłatę formularza zamieszczonego w załączniku do niniejszej wiadomości, a następnie przesłanie na adres: ksiegowosc@tnkul.pl. Formularz jest dostępny także na stronie PTJ.
 • W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: niezbędnik uczestnika, obiady, uroczystą kolację i wycieczkę. Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części.
 • Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z aktualnym programem. Referentów oraz chętnych do wzięcia udziału w zjeździe bez referatów prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszenia zamieszczonego w komunikacie na stronie: https://ptj.civ.pl/pl i przesłanie go na adres mailowy: dorota.filar@mail.umcs.pl lub  adam.glaz@mail.umcs.pl do 25 czerwca 2024 roku.
 • Czas wygłaszania referatu: 20 minut.
 • Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ, a także informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy przesłać do sekretarz dr hab. Patrycji Pałki (e-mail: p.palka@uj.edu.pl) –  najpóźniej do 15 września 2024 roku.
 • Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów. Listę proponowanych hoteli udostępniamy wraz z kwestionariuszem zgłoszeniowym.
 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatorów: dr hab. Dorotą Filar, prof. UMCS dorota.filar@mail.umcs.pl, lub dr. hab. Adamem Głazem, prof. UMCS adam.glaz@mail.umcs.pl.
 • Przypominamy, że od roku 2018, mimo rosnącej gwałtownie inflacji, składka członkowska PTJ wynosi niezmiennie 100 zł za rok. Stan swojego konta można sprawdzić, pisząc na adres poltowjez@gmail.com
 • Nr konta PTJ: PKO BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082.
 • Dziękujemy wszystkim regularnie wpłacającym składki, a osobom zalegającym przypominamy, że na każdym z nas spoczywa statutowy obowiązek ich uiszczenia. Bardzo prosimy o jego dopełnienie.  
 • Prosimy o aktualizację Państwa adresów mailowych i przesłanie ich na adres: poltowjez@gmail.com
 • Od kilku lat korespondencję z członkami prowadzimy drogą mailową, bieżące komunikaty podajemy także na www.ptj.civ.pl , na [ling] oraz na Facebooku. Jeśli ktoś z Państwa zna członków niemających możliwości korzystania z poczty elektronicznej, prosimy także o podanie takiej informacji na powyższy adres.
 • Członków zainteresowanych promocją swoich książek (monografie autorskie, ale też pozycje redagowane) na profilu PTJ na Facebooku prosimy o nadsyłanie krótkiej informacji o wydaniu oraz linku do wydawnictwa na adres:  l.szymanski@in.uz.zgora.pl
 • Zamieszczone pozycję można zobaczyć na: facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze/
 • Przypominamy, że obecnie podstawową wersją Biuletynu PTJ jest wersja elektroniczna, poszczególne zeszyty można pobrać z Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Od 2020 roku Biuletyn PTJ ma też oddzielną stronę internetową https://biuletynptj.com oraz wydanie w wersji online (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/newsDetails?id=1089).

Z poważaniem

Zarząd PTJ
oraz w imieniu współorganizatorów:
Dorota Filar i Jolanta Klimek-Grądzka

Kraków, 20 maja 2024 r.

Realizacja: Kreujemy Internet