Władze

Zarząd na lata : 2017-2020

Przewodniczący: prof. Piotr Stalmaszczyk – Uniwersytet Łódzki
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Rafał Górski – Uniwersytet Jagielloński, IJP PAN
Sekretarz: dr Krystyna Data – Akademia Ignatianum w Krakowie
Skarbnik: prof. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska – Uniwersytet Jagielloński

Członkowie:

prof. Tomasz Mika – Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. Małgorzata Nowakowska – Uniwersytet Pedagogiczny
prof. Krystyna Waszakowa – Uniwersytet Warszawski
prof. Włodzimierz Wysoczański – Uniwersytet Wrocławski
prof. Rafał Zarębski – Uniwersytet Łódzki


Komisja Rewizyjna na lata: 2014-2020 

dr hab. Mirosława Mycawka (przewodnicząca) – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Anna Kozłowska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Katarzyna Kwapisz- Osadnik – Uniwersytet Śląski
dr hab. Andrzej Moroz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Mirosława Siuciak- Uniwersytet Śląski

Realizacja: Kreujemy Internet