Zaproszenie do publikacji w Biuletynie PTJ

Szanowni Państwo, 

w związku z licznymi prośbami kierowanymi do Redakcji BPTJ informujemy o zmianie ostatecznego terminu (do 15 I 2021 r.) możliwości składania artykułów do 77 (2021) numeru czasopisma „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Tom ukaże się pod koniec przyszłego roku w wersji drukowanej i online (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=12587).  

„Biuletyn PTJ” jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MNiSW z 2019 roku) oraz notowanym w następujących bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ERIH PLUS, ICI Journals Master List – Index Copernicus, PBN/POL-index, Google Scholar.

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują na naszej nowej stronie: https://biuletynptj.com

Zasady przygotowywania tekstów do publikacji zamieszczono na stronie w zakładkach: Wytyczne dla autorów: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/FORAUTHORSoraz Złożenie manuskryptu: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego (zob. https://editors.publisherspanel.com).  

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 stycznia 2021 roku

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów.

Z wyrazami szacunku  

Redakcja Biuletynu PTJ 

Realizacja: kreujemy-internet.pl