Komitet redakcyjny

ISSN 0032-3802

REDAKTOR NACZELNY: Renata Przybylska

SEKRETARZ REDAKCJI: Patrycja Pałka

Redaktor językowy (język angielski): Alicja Witalisz

RADA NAUKOWA:
Ireneusz Bobrowski (IJP PAN)
Andrzej Bogusławski (Uniwersytet Warszawski)
Barbara Dancygier (University of British Columbia)
Magdalena Danielewicz (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Dziwirek (University of Washington)
Laura Janda (Norges arktiske universitet, Norwegia)
Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski)
Igor Mel’čuk (Université de Montréal, Kanada)
Predrag Piper (Универзитет у Београду, Serbia)
Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
Dorota Szumska (Uniwersytet Jagielloński)
Branko Tošović (Universität Graz)

Zapraszamy na nową stronę Biuletynu PTJ: https://biuletynptj.com

Realizacja: Kreujemy Internet