Lista recenzentów

Lista recenzentów numeru LXXIV BPTJ:

prof. dr hab. Mirosław Bańko (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Polska Akademia Umiejętności)
prof. dr hab. Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. dr hab. Anna Bochnakowa (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Janusz Danecki (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
dr hab. Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa (Instytut Slawistyki PAN)
prof. dr hab. Maciej Grochowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Ewa Jędrzejko (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
prof. dr hab. Alfred F. Majewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Tomasz Mika, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Anna Pajdzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Janusz Rieger (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Dorota Szumska (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Ewa Willim (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Instytut Języka Polskiego PAN)

Lista recenzentów numeru LXXIII BPTJ:

prof. dr hab. Mirosław Bańko (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Krystyna Bartol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Anna Bochnakowa (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Anna Bondaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Maciej Grochowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Ewa Jędrzejko (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Antonio María López González (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Alfred Majewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Michał Sarnowski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Wiesław Tomasz Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Bogdan Walczak (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Ewa Willim (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Hubert Wolanin (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Uniwersytet Śląski)

Lista recenzentów numeru LXXII BPTJ:

prof. dr hab. Jolanta Antas (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Józef Kąś (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Andrzej Pawelec (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Andrzej Porzuczek (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Muskat-Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Jolanta Tambor, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Bogdan Walczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Ewa Willim (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Lista recenzentów numeru LXXI BPTJ:

dr hab. Zofia Berdychowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Chrzanowska-Kluczewska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
prof. dr hab. Eugeniusz Cyran (KUL, Lublin)
prof. dr hab. Danielewiczowa (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Marta Dąbrowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN (IJP PAN, Kraków)
dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ (Uniwersytet w Łodzi)
dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Józef Kąś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Agnieszka Libura (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Maria Malinowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Tomasz Mika, prof. UAM (UAM, Poznań)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Alicja Nagórko (Humboldt-Universität, Berlin)
dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
prof. dr hab. Piotra Łobacz (UAM, Poznań)
dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet w Łodzi)
dr hab. Dorota Szumska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Ryszard Tokarski (UMCS Lublin)
prof. dr hab. Bogdan Walczak (UAM, Poznań)
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Zofia Zaron, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Waszawa)
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN, Kraków)

Lista recenzentów numeru LXX BPTJ:

dr hab. Krzysztof Bielawski (Kraków)
prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski (Kraków)
prof. dr hab. Andrzej Bogusławski (Warszawa)
prof. dr hab. Anna Bondaruk (Lublin)
prof. dr hab. Magdalena Danielewicz (Warszawa)
prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)
prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń)
prof. dr hab. Grażyna Habrajska (Łódź)
prof. Gerd Hentschel (Oldenburg)
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Katowice)
prof. dr hab. Stanisław Koziara (Kraków)
dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN (Kraków)
prof. dr hab. Alicja Nagórko (Berlin)
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS (Lublin)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Katowice)
dr hab. Maria Papierz, prof. UJ (Kraków)
dr hab. Magdalena Pastuchowa, prof. US (Katowice)
prof. dr hab. Renata Przybylska (Kraków)
prof. dr hab. Jan Sokołowski (Wrocław)
prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Łódź)
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Katowice)
prof. dr hab. Aleksander Szulc (Kraków)
dr hab. Dorota Szumska (Kraków)
dr hab. Jadwiga Wronicz, prof. IJP PAN (Kraków)

Zapraszamy na nową stronę Biuletynu PTJ: https://biuletynptj.com

Realizacja: Kreujemy Internet