Honorowi członkowie

 HONOROWY PRZEWODNICZĄCY
 Jan Baudouin de Courtenay +
 HONOROWI CZŁONKOWIE
1954Kazimierz Nitsch +
1972Jerzy Kuryłowicz +
Witold Doroszewski +
Mikołaj Rudnicki +
1974Jan Safarewicz +
Zdzisław Stieber +
Witold Taszycki +
1978Władysław Kuraszkiewicz +
1985Maria Dłuska +
Maria Renata Mayenowa +
Janina Heydzianka-Pilatowa +
Antonina Obrębska-Jabłońska +
1986Tadeusz Brajerski +
Stanisław Gniadek +
Konrad Górski +
Leon Kaczmarek +
Anatol Mirowicz +
Leszek Ossowski +
Eugeniusz Pawłowski +
Margareta Schlauch +
Stanisław Skorupka +
Roman Stopa +
Stanisław Urbańczyk +
Bronisława Lindert +
1987Franciszek Sławski +
Zofia Stamirowska +
1989Karol Dejna +
1990Wiaczesław Werenicz +
1991Adam Weinsberg +
1992Irena Bajerowa +
Ferdinand Buffa
Jiri Damborsky +
Wiesław Kotański +
1996Eugeniusz Grodziński +
Monika Gruchmanowa +
Maria Honowska +
Zenon Sobierajski +
1994Karol Zierhoffer +
1998Andrzej Bogusławski
Marian Kucała +
Kazimierz Polański +
Leon Zawadowski +
1999Antoni Furdal +
2000Zdzisław Kempf +
2002Witold Mańczak +
Krystyna Pisarkowa +
Walery Pisarek +
Hanna Taborska +
Ewa Rzetelska-Feleszko +
2004Jerzy Reichan
2006Renata Grzegorczykowa
Halina Satkiewicz +
2007Maria Malec
Jadwiga Puzynina
Jan Rusiecki +
2009Aleksandra Cieślikowa +
2010Roman Laskowski +
Maria Kamińska +
Leszek Bednarczuk
2012Bogusław Dunaj
Norbert Morciniec
2013Bogdan Walczak +
2014Kazimierz Sroka
2015Wiesław Boryś +
Zygmunt Saloni
2016Jerzy Bartmiński +
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
2017Maciej Grochowski
Janusz Siatkowski
Krystyna Wilczewska +
2019Krystyna Data
Stanisław Gajda +
Krystyna Kleszcz
2021Marek Kazimierz Cybulski
Elżbieta Mańczak-Wohlfed
2022Renata Przybylska
2023Tadeusz Lewaszkiewicz
Piotr Stalmaszczyk

Realizacja: Kreujemy Internet