Władze

Zarząd na lata 2022–2025

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Mika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Rafał L. Górski, prof. IJP PAN (Instytut Języka Polskiego PAN, Uniwersytet Jagielloński)
Skarbnik: dr hab. Anna Kozłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Sekretarz: dr hab. Patrycja Pałka (Uniwersytet Jagielloński)

Członkowie:
dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Magdalena Pastuchowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Komisja Rewizyjna na lata 2022–2028
Przewodniczący:
dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Agnieszka Cierpich-Kozieł (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Urszula Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. dr hab. Rafał Zarębski (Uniwersytet Łódzki)

 

 

Realizacja: Kreujemy Internet