Zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenia kandydatów na nowych członków można przesyłać na adres PTJ pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Do zgłoszenia należy dołączyć spis publikacji i rekomendację członka PTJ w przypadku stopnia magistra.
Nowi członkowie przyjmowani są na zebraniu Zarządu PTJ.

.

Realizacja: Kreujemy Internet