Antropocentryzm w języku (w ramach cyklu spotkań on-line Polskie debaty językoznawcze)

Komitet Językoznawstwa PAN i Polskie Towarzystwo Językoznawcze kontynuują cykl spotkań naukowych pod tytułem Polskie debaty językoznawcze. Serdecznie zapraszamy na kolejną debatę, tym razem dotyczącą antropocentryzmu w języku (nieprzypadkowo tytuł debaty jest bliski tematowi zbliżającego się zjazdu PTJ). Do wymiany poglądów zaprosiliśmy troje znakomitych badaczy i miłośników tego zagadnienia, autorów wybitnych i znanych publikacji jemu poświęconych: profesor Aleksandrę Niewiarę, profesor Annę Pajdzińską i profesora Piotra Stalmaszczyka. Debatę poprowadzi profesor Adam Głaz. 

Chcemy w ten sposób z jednej strony nawiązać do tradycji toczenia naukowych sporów w językoznawstwie, z drugiej strony wykorzystać możliwości, jakie stwarza wirtualna przestrzeń: zorganizowania debaty niewymagającej podróży i noclegów. Jednocześnie chcemy kolejny raz umocnić współpracę dwóch instytucji integrujących i reprezentujących polskie środowisko językoznawcze (niezależnie od tego, jaki język jest obiektem dociekań): Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Komitetu Językoznawstwa PAN.

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty i odbędzie się on-line w środę 27 marca 2024 roku w godzinach 15.00–17.30. Dyskusja odbędzie się w trzech odsłonach, które nie bez powodu pragniemy nazwać rundami:

1. Czy ma sens mówienie o antropocentryzmie w języku?
2. Jaki antropocentryzm dzisiaj?
3. Konsekwencje antropocentryzmu. 

Każdy z zaproszonych Gości w każdej rudzie będzie miał ok. 6 minut na zaprezentowanie swoich poglądów, następnie będzie czas na dyskusję nad wygłoszonymi tezami. Do dyskusji końcowej zapraszamy wszystkich obecnych uczestników spotkania.

Gospodarzami debaty będą: prof. Maciej Eder (przewodniczący KJ PAN, dyrektor IJP PAN) oraz prof. Tomasz Mika (Przewodniczący Zarządu PTJ, wiceprzewodniczący KJ PAN).

Dane dostępowe do spotkania i sposób logowania podamy w osobnym komunikacie organizacyjnym.

Wybrana literatura:
H. Byung-Chul Han, Nie(do)rzeczy 2023.
H. Byung-Chul Han, Kryzys narracji i inne eseje 2024.
H.P. Grice, Logic and Conversation 1975.
N. Chomsky, What Kind of Creatures Are We 2016.
R. Jackendoff, Language, Consciousness, Culture 2007.
P. Lewiński, Co o obrazie świata mówi nam gramatyka, „Język a Kultura” 2017, t. 27. 
I. Markow, K. Kharitonowa, L. Grigorienko, Language: Its Origin and Ongoing Evolution) „Journal of Intelligence” 2023, nr 11(4), on-line: https://www.researchgate.net/publication/369639832_Language_Its_Origin_and_Ongoing_Evolution
A. Niewiara, Specyfika prasłowiańskiej konceptualizacji pojęcia człowiek’ na tle europejskim, „Język a Kultura” 2015, t. 25.
A. Pajdzińska, Antropocentryzm frazeologii potocznej, „Etnolingwistyka” 1990, nr 3, s. 59–69. 
J. Rokoszowa, Antropocentryzm języka i znaczenie tego faktu dla badań nad stroną, [w:] Studia gramatyczne IV, red. S. Karolak, R. Laskowski, Z. Topolińska, Wrocław 1981, s. 127–184.
R. Tokarski, Człowiek w definicji znaczeniowej słowa, „Przegląd Humanistyczny” 1991, nr XXXV, s. 131–140.
S. Tołstojowa, Świat człowieka i jego granice w świetle danych językowych, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” 2018, nr 30, on-line: https://journals.umcs.pl/et/article/view/7521/0
Z. Topolińska, Język – człowiek – przestrzeń 1999.
A. Wierzbicka, Lexicography and Conceptual Analysis 1985.

Realizacja: Kreujemy Internet