Zaproszenie do publikacji w Biuletynie PTJ 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania artykułów do 80 numeru czasopisma „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Tom ukaże się z datą publikacji 2024 w wersji drukowanej i online (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=14942).

„Biuletyn PTJ” jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MEiN) oraz notowanym w następujących bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EBSCO, ERIH PLUS, ICI Journals Master List – Index Copernicus, PBN/POL-index, Google Scholar.

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują na naszej oficjalnej stronie: https://biuletynptj.com.

Zasady przygotowywania tekstów zamieszczono w następujących zakładkach:

Wytyczne dla autorów: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/ADVERTISEMENT

Zalecenia edytorskie: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/FORAUTHORS

Złożenie manuskryptu: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego (zob. https://editors.publisherspanel.com).

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 stycznia 2024 roku.

Z wyrazami szacunku

Redakcja Biuletynu PTJ

Realizacja: Kreujemy Internet