Lista recenzentów

Lista recenzentów numeru LXXI BPTJ:

dr hab. Zofia Berdychowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Chrzanowska-Kluczewska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
prof. dr hab. Eugeniusz Cyran (KUL, Lublin)
prof. dr hab. Danielewiczowa (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Marta Dąbrowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN (IJP PAN, Kraków)
dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ (Uniwersytet w Łodzi)
dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Józef Kąś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Agnieszka Libura (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Maria Malinowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Tomasz Mika, prof. UAM (UAM, Poznań)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Alicja Nagórko (Humboldt-Universität, Berlin)
dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
prof. dr hab. Piotra Łobacz (UAM, Poznań)
dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet w Łodzi)
dr hab. Dorota Szumska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Ryszard Tokarski (UMCS Lublin)
prof. dr hab. Bogdan Walczak (UAM, Poznań)
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Zofia Zaron, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Waszawa)
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN, Kraków)

Lista recenzentów numeru LXX BPTJ:

dr hab. Krzysztof Bielawski (Kraków)
prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski (Kraków)
prof. dr hab. Andrzej Bogusławski (Warszawa)
prof. dr hab. Anna Bondaruk (Lublin)
prof. dr hab. Magdalena Danielewicz (Warszawa)
prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)
prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń)
prof. dr hab. Grażyna Habrajska (Łódź)
prof. Gerd Hentschel (Oldenburg)
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Katowice)
prof. dr hab. Stanisław Koziara (Kraków)
dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN (Kraków)
prof. dr hab. Alicja Nagórko (Berlin)
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS (Lublin)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Katowice)
dr hab. Maria Papierz, prof. UJ (Kraków)
dr hab. Magdalena Pastuchowa, prof. US (Katowice)
prof. dr hab. Renata Przybylska (Kraków)
prof. dr hab. Jan Sokołowski (Wrocław)
prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Łódź)
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Katowice)
prof. dr hab. Aleksander Szulc (Kraków)
dr hab. Dorota Szumska (Kraków)
dr hab. Jadwiga Wronicz, prof. IJP PAN (Kraków)