Honorowi członkowie

  HONOROWY PRZEWODNICZĄCY
  Jan Baudouin de Courtenay +
  HONOROWI CZŁONKOWIE
1954 Kazimierz Nitsch +
1972 Jerzy Kuryłowicz +
Witold Doroszewski +
Mikołaj Rudnicki +
1974 Jan Safarewicz +
Zdzisław Stieber +
Witold Taszycki +
1978 Władysław Kuraszkiewicz +
1985 Maria Dłuska +
Maria Renata Mayenowa +
Janina Heydzianka-Pilatowa +
Antonina Obrębska-Jabłońska +
1986 Tadeusz Brajerski +
Stanisław Gniadek +
Konrad Górski +
Leon Kaczmarek +
Anatol Mirowicz +
Leszek Ossowski +
Eugeniusz Pawłowski +
Margareta Schlauch +
Stanisław Skorupka +
Roman Stopa +
Stanisław Urbańczyk +
Bronisława Lindert +
1987 Franciszek Sławski +
Zofia Stamirowska +
1989 Karol Dejna +
1990 Wiaczesław Werenicz +
1991 Adam Weinsberg +
1992 Irena Bajerowa +
Ferdinand Buffa
Jiri Damborsky +
Wiesław Kotański +
1996 Eugeniusz Grodziński +
Monika Gruchmanowa +
Maria Honowska +
Zenon Sobierajski +
1994 Karol Zierhoffer
1998 Andrzej Bogusławski
Marian Kucała +
Kazimierz Polański +
Leon Zawadowski +
1999 Antoni Furdal
2000 Zdzisław Kempf +
2002 Witold Mańczak +
Krystyna Pisarkowa +
Walery Pisarek +
Hanna Taborska
Ewa Rzetelska-Feleszko +
2004 Jerzy Reichan
2006 Renata Grzegorczykowa
Halina Satkiewicz +
2007 Maria Malec
Jadwiga Puzynina
Jan Rusiecki +
2009 Aleksandra Cieślikowa +
2010 Roman Laskowski +
Maria Kamińska +
Leszek Bednarczuk
2012 Bogusław Dunaj
Norbert Morciniec
2013 Bogdan Walczak
2014 Kazimierz Sroka
2015 Wiesław Boryś
Zygmunt Saloni
2016 Jerzy Bartmiński
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
2017 Maciej Grochowski
Janusz Siatkowski
Krystyna Wilczewska
Realizacja: code-site.eu