Reviewers List

PLS Journal Reviewers
Prof. Dr. Zofia Berdychowska (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. Dr. Chrzanowska-Kluczewska (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. Dr. Jadwiga Cieszyńska (Pedagogical University of Kraków, Poland)
Prof. Dr. Eugeniusz Cyran (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Prof. Dr. Danielewiczowa (University of Warsaw, Poland)
Dr. habil. Marta Dąbrowska (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Dr. habil. Ewa Deptuchowa, Prof. IJP PAN (Institute of the Polish Language, Polish Academy of Sciences)
Dr. habil. Artur Gałkowski, Prof. UŁ (University of Łódź, Poland)
Dr. habil. Maria Jodłowiec (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. Dr. Halina Karaś (University of Warsaw, Poland)
Prof. Dr. Józef Kąś (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. Dr. Krystyna Kleszczowa (University of Silesia in Katowice, Poland)
Prof. Dr. Janina Labocha (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Dr. habil. Agnieszka Libura (University of Wrocław, Poland)
Prof. Dr. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (University of Warsaw, Poland)
Dr. habil. Maria Malinowska (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Dr. habil. Tomasz Mika, Prof. UAM (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Prof. Dr. Rafał Molencki (University of Silesia in Katowice, Poland)
Prof. Dr. Alicja Nagórko (Humboldt-Universität, Berlin)
Prof. Dr. Małgorzata Nowakowska, Prof. UP (Pedagogical University of Kraków, Poland)
Prof. Dr. Piotra Łobacz (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Dr. Joanna Rybarczyk-Dyjewska (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. Dr. Piotr Stalmaszczyk (University of Łódź, Poland)
Dr. habil. Dorota Szumska (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. Dr. Elżbieta Tabakowska (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. Dr. Ryszard Tokarski (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Prof. Dr. Bogdan Walczak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Prof. Dr. Krystyna Waszakowa (University of Warsaw, Poland)
Prof. Dr. Bożena Witosz (University of Silesia in Katowice, Poland)
Dr. habil. Zofia Zaron, Prof. UW (University of Warsaw, Poland)
Prof. Dr. Piotr Żmigrodzki (Institute of the Polish Language, Polish Academy of Sciences)

Realizacja: Kreujemy Internet