LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: 13-15.09.2021 r.

Zapraszamy na LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 13-15 września 2021 r. Temat: Językoznawstwo otwarte a zamknięte: osiągnięcia i kontrowersje. 
Transmisja obrad będzie na stronie Facebookowej Akademii Jakuba z Paradyża. 
Osoby, które chcą uczestniczyć zdalnie  mogą zgłaszać się po linki do dr Joanny Rutkowskiej: joarutpwsz@wp.pl

Aktualny program znajduje się na stronie uczelni. 

Zarząd PTJ i Rektor AJP

LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego na przeniesiony z ubiegłego roku LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach: 13-15 września 2021 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża. Problematyka Zjazdu to:
Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje
Zjazd odbędzie się w formie hybrydowej, referaty wygłaszane stacjonarnie wyróżniono boldem, pozostałe będą wygłaszane zdalnie. (program) Szczegółowe informacje dotyczące zdalnego udziału będą podane na początku września.
W czasie zjazdu odbędą się wybory do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej.

 1. Miejsce obrad: AJP, ul. Chopina 52, blok nr 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 2. Opłata konferencyjna (200 zł członek PTJ)
  Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe 
  Santander Bank S.A. 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000 z dopiskiem „Językoznawstwo”
  Jednocześnie przypominamy, że faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty.
  3. Chętnych do wzięcia udziału w zjeździe bez referatów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do 31.08.2021 roku  na adres mailowy: joarutpwsz@wp.pl
  4. Do 12 września 2021 roku można przesyłać zgłoszenia kandydatów na członków PTJ i informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ. Prosimy przesłać je do sekretarz dr Krystyny Daty na adres: krysdata@gmail.com
  Zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego.
  Serdecznie pozdrawiamy

Zarząd PTJ
oraz w imieniu współorganizatorów:
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
dr Joanna Rutkowska

LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: 13-15.09.2021 r. w Gorzowie Wielkopolskim

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego na przeniesiony z ubiegłego roku LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach: 13-15 września 2021 roku w Akademii im. Jakuba
z Paradyża.
Problematyka Zjazdu to: Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje

Miejsce obrad: AJP, ul. Chopina 52, blok nr 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021.
Nr konta: Santander Bank S.A. 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000 z dopiskiem „Językoznawstwo”. Jednocześnie przypominamy, że faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty.
Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ – 400 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą za składkę za rok 2019) i doktorantów – 200 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ. W ramach tej kwoty zapewnione są: noclegi, posiłki, uroczysta kolacja i wycieczka. Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części. Zwrot opłaty przewidziany jest tylko w wypadku ewentualnego odwołania zjazdu z powodu odgórnych uregulowań epidemiologicznych.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z aktualnym programem. Referentów oraz chętnych do wzięcia udziału w zjeździe bez referatów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: joarutpwsz@wp.pl. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowane zostało 10 minut na dyskusję.

Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ i informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy przesłać do sekretarz dr Krystyny Daty na adres: krysdata@gmail.com – najpóźniej do 12 września 2021.

Noclegi: Organizatorzy zapewniają noclegi w hotelach (pokoje jedno- i dwuosobowe). W formularzu zgłoszeniowym proszę zaznaczyć terminy noclegów i rodzaj pokoju. Po przyjęciu zgłoszeń organizatorzy poinformują zainteresowanych mailowo o szczegółach rezerwacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatorów: dr Joanną Rutkowską joarutpwsz@wp.pl

Przypominamy, że od 2018 wysokość składki rocznej wynosi 100 zł. Zaległości powyżej dwóch lat powodują skreślenie z listy członków. Stan swojego konta można sprawdzić, pisząc na adres poltowjez@gmail.com
nr konta PTJ: PKO BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082
Prosimy o regularne wpłacanie składek i uregulowanie ewentualnych zaległości.
Dziękujemy wszystkim regularnie wpłacającym składki.

Prosimy o aktualizację swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres poltowjez@gmail.com
Od kilku lat korespondencję z członkami prowadzimy drogą mailową, bieżące komunikaty podajemy także na www.ptj.civ.pl , na [Ling] oraz na Facebooku. Jeśli ktoś z Państwa zna członków niemających możliwości korzystania z poczty elektronicznej, prosimy także o podanie takiej informacji na powyższy adres.

Przypominamy także, że obecnie podstawową wersją Biuletynu PTJ jest wersja elektroniczna, poszczególne zeszyty można ściągnąć z Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Linki do poszczególnych zeszytów są podane na stronie www.ptj.civ.pl. Od 2020 roku Biuletyn PTJ ma też oddzielną stronę https://biuletynptj.com dzięki dofinasowaniu z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” do dwóch zeszytów „Biuletynu PTJ” 75 i 76.

Na ostatnim zjeździe PTJ w Częstochowie podjęto decyzję o promowaniu prac członków PTJ na Facebooku, osoby, które chcą skorzystać z tej formy promocji, prosimy o nadsyłanie krótkiej informacji o książce (monografie autorskie, ale też pozycje redagowane) i zdjęcia okładki na adres: krysdata@gmail.com. Dotąd zamieszczono ponad 50 pozycji, można je zobaczyć na: facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze/

W związku z sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 ze zm.), podjęliśmy decyzję o zmianie terminu zjazdu i przeniesienie go na ten rok. Mamy nadzieję, że uda się go odbyć w formie tradycyjnej. W tym roku odbędą się także wybory władz towarzystwa, zachęcamy do udziału w Zjeździe również osoby nie wygłaszające referatów.

Zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego.

Serdecznie pozdrawiamy

Zarząd PTJ
oraz w imieniu współorganizatorów:
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
dr Joanna Rutkowska

Kraków, 12.07.2021 r.

Zaproszenie do publikacji w Biuletynie PTJ

Szanowni Państwo, 

w związku z licznymi prośbami kierowanymi do Redakcji BPTJ informujemy o zmianie ostatecznego terminu (do 15 I 2021 r.) możliwości składania artykułów do 77 (2021) numeru czasopisma „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Tom ukaże się pod koniec przyszłego roku w wersji drukowanej i online (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=12587).  

„Biuletyn PTJ” jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MNiSW z 2019 roku) oraz notowanym w następujących bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ERIH PLUS, ICI Journals Master List – Index Copernicus, PBN/POL-index, Google Scholar.

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują na naszej nowej stronie: https://biuletynptj.com

Zasady przygotowywania tekstów do publikacji zamieszczono na stronie w zakładkach: Wytyczne dla autorów: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/FORAUTHORSoraz Złożenie manuskryptu: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego (zob. https://editors.publisherspanel.com).  

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 stycznia 2021 roku

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów.

Z wyrazami szacunku  

Redakcja Biuletynu PTJ 

LXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 ze zm.), Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu LXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który miał się odbyć 14-16 września 2020 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na 13-15 września 2021 roku. Miejsce i program pozostają bez zmian.

Do osób, które zgłosiły swój udział w tegorocznym zjeździe szczegółowe informacje zostaną przesłane na ich adresy mailowe.

Zarząd PTJ

LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do  Gorzowa Wielkopolskiego na LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach: 1416 września 2020 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Problematyka Zjazdu to:

Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje

Program Zjazdu znajduje się tutaj

 1. Miejsce obrad: AJP, ul. Chopina 52, blok nr 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 2. Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2020.

Nr konta: Santander Bank S.A. 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000   z dopiskiem „Językoznawstwo”

 

Jednocześnie przypominamy, że faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję  dokonującą wpłaty.

Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ ­– 400 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą za składkę za rok 2019) i doktorantów – 200 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ. W ramach tej kwoty zapewnione są: noclegi, posiłki, uroczysta kolacja i wycieczka.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części. Zwrot opłaty przewidziany jest tylko w wypadku ewentualnego odwołania zjazdu z powodu odgórnych uregulowań epidemiologicznych.

 1. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z programem. Referentów oraz chętnych do wzięcia udziału w zjeździe bez referatów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy:  joarutpwsz@wp.pl do 30 czerwca 2020.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowane zostało 10 minut na dyskusję.

 1. Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ i informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy przesłać do sekretarz dr Krystyny Daty na adres: krysdata@gmail.com – najpóźniej do 14 września 2020.
 2. Noclegi

Organizatorzy zapewniają noclegi w hotelach. W formularzu zgłoszeniowym proszę zaznaczyć terminy noclegów i rodzaj pokoju. Po przyjęciu zgłoszeń organizatorzy poinformują zainteresowanych mailowo o szczegółach rezerwacji.

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatorów: dr Joanną Rutkowską joarutpwsz@wp.pl
 2. W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 ze zm.), nie podejmujemy na razie decyzji o zmianie terminu zjazdu. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Serdecznie pozdrawiamy:                    

Zarząd PTJ

oraz w imieniu współorganizatorów:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

dr Joanna Rutkowska

 

Kraków,  25.05.2020 r.

LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Zapraszamy na LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach
14-16 września 2020 roku (poniedziałek – środa) w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorem jest Akademia Jakuba z Paradyża.

Temat: Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tematykę otwartości językoznawstwa z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych, jak i przedstawiające wybrane obszary badawcze, oraz pytania z tego zakresu. Mieszczą się w niej następujące zagadnienia:
– Aktualność „Językoznawstwa otwartego” Antoniego Furdala.
– Jak rozumieć otwartość językoznawstwa?
– Czy językoznawstwo może być autonomiczne?
– Korzyści poznawcze, innowacje metodologiczne, ograniczenia i zagrożenia związane ze wskazanymi postawami badawczymi.

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne ze zgłoszonymi referatami. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń referatów wraz abstraktami. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut. Wszystkie zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres poltowjez@gmail.com na załączonym formularzu do 20 lutego 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów na podstawie oceny streszczenia. Do 30 kwietnia 2020 roku
ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXVIII Zjazdu PTJ. Jednocześnie informujemy, że językiem obrad jest język polski.
Pełna opłata konferencyjna wynosi 400 zł, dla członków PTJ – 200 zł, z opłaty zwolnieni są Członkowie honorowi.
Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl i na https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze
W II komunikacie zjazdowym będą podane informacje dotyczące programu, miejsca obrad i wyżywienia
i zakwaterowania.
Zachęcamy do nadsyłania tekstów do druku w „Biuletynie PTJ”, w tym także tekstów w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). W imieniu Redakcji BPTJ prosimy o przesyłanie artykułów wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą specjalnego panelu na stronie: https://editors.publisherspanel.com, na której należy założyć własne konto. W BPTJ publikowane są teksty o różnej tematyce przyjęte do druku po pozytywnych recenzjach. Publikacja w BPTJ nie jest związana ze zjazdem i jego tematyką. Obecnie Biuletyn ma 70 punktów na liście czasopism punktowanych.

Zarząd PTJ

Składka członkowska

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dn. 17.09.2017 roku wysokość składki od 1 stycznia 2018 roku wynosi 100 zł.

Bardzo proszę o wpłacanie składki na konto:
89 1020 2892 0000 5302 0124 1082
PKO BP 38 Oddział Kraków, ul.Piłsudskiego 19

Równocześnie przypominam, że zgodnie ze Statutem PTJ składkę należy wpłacić do końca I kwartału każdego roku.

W tytule przelewu proszę podać rok, za który wpłacana jest składka.

Realizacja: kreujemy-internet.pl