Zaproszenie do publikacji w Biuletynie PTJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości składania artykułów do 78 numeru czasopisma „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Tom ukaże się z datą publikacji 2022 w wersji drukowanej i online (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=13604). 

„Biuletyn PTJ” jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MNiSW z 2019 roku) oraz notowanym w następujących bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EBSCO, ERIH PLUS, ICI Journals Master List – Index Copernicus, PBN/POL-index, Google Scholar. 

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują na naszej oficjalnej stronie: https://biuletynptj.com

Zasady przygotowywania tekstów zamieszczono w zakładkach: 

Wytyczne dla autorówhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/FORAUTHORS oraz 

Złożenie manuskryptuhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego online (zob. https://editors.publisherspanel.com).  

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 lutego 2022 roku

Z wyrazami szacunku  

Redakcja Biuletynu PTJ 

Realizacja: kreujemy-internet.pl