Odznaczenie dla Profesor Jadwigi Puzyniny

Z wielką radością informujemy, że 3 maja 2024 roku Profesor Jadwiga Puzynina została odznaczona Orderem Orła Białego. Profesor Jadwiga Puzynina jest emerytowanym wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, wychowała wiele pokoleń polonistów, nauczycieli i językoznawców, napisała liczne prace naukowe, do najważniejszych z nich należą monografie dotyczące etyki, m.in. Język wartości, Warszawa 1992, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej, Łask 2011, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków 2013. Kierowała także zespołem opracowującym Słownik języka Cypriana Norwida.

Jest honorową przewodniczącą  Komisji Etyki Komunikacji PAU i członkiem PAU.

Jest członkiem PTJ 65 lat, od 2007 członkiem honorowym, a w latach 1995–1998 była członkiem zarządu.

W imieniu członków PTJ składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje, życzymy zdrowia i dalszych prac, dziękujemy za wieloletnią służbę dla dobra języka polskiego.

                                                                                                          Zarząd PTJ

Link do uroczystości wręczenia Orła Białego:

Realizacja: Kreujemy Internet